Technologie & Design

Bezdrátová zařízení pro svůj provoz využívají energii vytvořenou z nepatrné změny pohybu a světla. Baterie či elektrická vedení již nejsou potřeba, proto lze umístění senzorů  flexibilně měnit dle požadavků projektu. Bezdrátová čidla a senzory využívají protokolu podle standardu EnOcean, což zaručuje kompatibilitu produktů různých výrobců.


Úroveň hustoty zářivého toku produkovaná bezdrátovým zařízením je výrazně pod hodnotami, které produkuje klasické zařízení. Redukce vodičů při instalaci bezdrátového zařízení tak významně přispívá k omezení nízkofrekvenčního magnetického pole a tudíž nezatěžuje okolí, zejména při použití vysokých hodnot el. proudu například při osvětlení kanceláří typu open-space.


 

Energeticky efektivní design pro moderní budovy.

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

díky kombinaci technologií

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE
EnOcean

ÚSPORA ČASU

na instalaci a údržbu

OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

díky použití úsporných
technologií

REFERENČNÍ
PROJEKTY

realizované projekty
s bezdrátovými produkty

FLEXIBILITA
V PROJEKTOVÁNÍ

stupeň automatizace lze
přizpůsobit projektu

udržitelnost - úspora zdrojů - atraktivita
a ještě něco navíc